Viešosios įstaigos Molėtų ligoninės įstatai

Įstaigos įstatai